RODO

Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych

Stosownie do treści art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) – RODO (Dz.Urz.UE.L 2016 Nr 119, str. 1, sprostowanie Dz.Urz.UE.L 2018 Nr 127, poz. 2) informujemy:
 1. Administratorem danych osobowych jest JASAM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Olsztynie, przy alei Piłsudskiego 66, tel. 89 767 79 70, info@jasam.eu.
 2. Celem przetwarzania danych osobowych jest:
 3. a) podjęcie działań przed zawarciem umowy, zawarcie i wykonanie umowy, w tym: sprzedaż towarów lub
usług, świadczenie usług drogą elektroniczną np. newsletter, a także bieżący kontakt z klientem w powyższym zakresie.
 1. b) wypełnienie obowiązku prawnego ciążącego na JASAM Sp. z o.o., a w szczególności: wystawianie
i przechowywanie faktur oraz dokumentów księgowych, rozpatrywanie reklamacji, udostępnienie danych organom państwowym w granicach i na podstawie przepisów prawa np. dla celów podatkowych i rachunkowych.
 1. c) dane osobowe mogą być przetwarzane w następujących celach na podstawie prawnie uzasadnionego interesu JASAM Sp. z o.o.: marketing bezpośredni produktów i usług JASAM Sp. z o.o., wsparcie usług płatniczych, kredytowych lub ubezpieczenia zakupionego towaru; dochodzenie lub obrona przez roszczeniami, a także prowadzenie postępowań przed organami władzy publicznej lub sądami;
dochodzenia roszczeń, prowadzenia postępowań sądowych i windykacyjnych.
 1. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak jest to warunek konieczny zawarcia umowy, wystawienia dokumentu księgowego, czy też rozpatrzenia reklamacji.
 2. W związku z przetwarzaniem danych w celach opisanych powyżej (pkt. 2), dane osobowe mogą być udostępniane następującym kategoriom odbiorców: podmiotom uczestniczącym w procesach niezbędnych do wykonania umowy, w tym zapewniającym transport towarów, usługi płatnicze, usługi świadczone drogą elektroniczną; podmiotom świadczącym nam usługi marketingowe, podmiotom obsługującym nasze systemy teleinformatyczne lub wspierające te systemy; podmiotom świadczącym nam usługi doradcze w tym prawne lub audytowe.
 3. Dane osobowe JASAM Sp. z o.o. przetwarza przez okres niezbędny do realizacji wskazanych w pkt. 2 celów tj. przez czas realizacji zawartej z Panem/Panią umowy, a po tym czasie przez okres i w zakresie wymaganym przez przepisy prawa oraz do czasu przedawnienia się roszczeń wynikających z umowy. W przypadku przetwarzania danych osobowych na podstawie uzasadnionego interesu administratora, w szczególności w celu marketingu bezpośredniego przechowuje on dane do czasu wniesienia przez osobę, której dane dotyczą sprzeciwu wobec takiego przetwarzania.
 4. W celach opisanych w pkt. 2, za wyjątkiem przetwarzania w celu wypełnienia obowiązku prawnego, JASAM Sp. z o.o. będzie dokonywać profilowania danych osobowych, czyli automatycznie je analizować, aby uzyskać informacje na temat preferencji lub zainteresowań osoby, której dane dotyczą. Przetwarzanie to nie będzie wywoływać skutków prawnych lub w podobny sposób istotnie na wpływać na osoby, których dane dotyczą.
 5. Osoby, których dane są przetwarzane przez JASAM Sp. z o.o. są uprawione do dostępu do treści swoich danych oraz mają prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;
 6. Osoby których dane przetwarzane są przez JASAM Sp. z o.o. mają prawo wnieść skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w zakresie naruszenia prawa do ochrony danych osobowych lub innych praw przyznanych na mocy RODO.
 7. Dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich lub organizacji międzynarodowych.

Polityka prywatności

Witamy w serwisie www.jasam.eu należącym Jasam sp. z o.o. Prezentowana tu polityka zachowania prywatności ma na celu przedstawienie stosowanych przez nas sposobów gromadzenia, wykorzystywania i udostępniania informacji, które Państwo mogą podać w trakcie korzystania z naszej witryny. Prosimy o zapoznanie się z całą treścią polityki prywatności przed skorzystaniem z usług naszej witryny i przesłaniem jakichkolwiek informacji. Bezpieczeństwo Dokładamy wszelkich starań, aby zgodnie z obowiązującym prawem zabezpieczyć informacje przed utratą, niewłaściwym wykorzystaniem, dostępem ze strony osób niepowołanych, ujawnieniem, zmianą lub zniszczeniem. Gromadzenie informacji Dane osobowe podlegają ochronie zgodnie z przepisami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) Dz.Urz.UE.L 2016 Nr 119, str. 1, sprostowanie Dz.Urz.UE.L 2018 Nr 127, poz. 2. Linki do innych witryn internetowych Witryna internetowa www.jasam.eu może zawierać linki lub odsyłacze do innych stron internetowych, których nie obejmują postanowienia niniejszej polityki zachowania poufności. Formularz kontaktowy Użytkownicy serwisu internetowej www.jasam.eu mają możliwość zadawania pytań, zgłoszenia opinii lub sugestii oraz skontaktowania się z pracownikami Jasam sp. z o.o. Firma Jasam sp. z o.o. przechowuje korespondencję elektroniczną z użytkownikami serwisu w celu jak najlepszej i najszybszej reakcji na pytania. Pragnąc zapewnić Państwu najwyższy standard usług, informujemy o możliwości kierowania pytań i sugestii pod adres:info@jasam.eu lub poprzez formularz. Numer IP oraz Cookie Jasam  sp. z o.o. analizuje logi dostępowe z informacjami o numerze IP użytkowników. Informacje uzyskane w ten sposób wykorzystywane są w celach administracyjnych i do badań statystycznych. W trakcie odwiedzin Państwa w serwisie www.jasam.eu mogą być gromadzone pewne anonimowe informacje w sposób bierny z Państwa strony (tzn. bez aktywnego dostarczania tych informacji przez Państwa) z użyciem różnych technologii takich jak pliki cookie, znaczniki internetowe lub sygnalizatory www, czy rejestracja marszruty po witrynie (ewidencje logów, logi serwerów oraz dane o kolejności uruchamiania przycisków, tzw. “clickstream data”). Używana przez Państwa przeglądarka internetowa automatycznie przekazuje do niniejszej witryny niektóre z takich anonimowych danych, np. URL witryny internetowej odwiedzanej przez Państwa poprzednio czy Państwa adres IP oraz wersja przeglądarki aktualnie wykorzystywanej przez Państwa komputer. Niniejsza witryna może również pobierać anonimowe informacje z Państwa komputera za pośrednictwem plików cookie oraz znaczników internetowych (“Internet tags”) lub sygnalizatorów www. Mechanizmy zapisywania IP, Cookie oraz inne podobne technologie zastosowane w naszym serwisie mają na celu: utrzymanie sesji, dzięki której zapamiętywana jest zawartość koszyka lub informacja o zalogowaniu się. Dzięki temu nie trzeba na każdej podstronie serwisu wpisywać ponownie loginu i hasła oraz przy każdej wizycie w serwisie dostępna jest zawartość koszyka z poprzedniej wizyty. dostosowanie się serwisu – dostarczenie najlepszej treści dostosowanej do zainteresowań Klienta. zbieranie statystyk – aby lepiej zrozumieć jak użytkownicy korzystają z serwisu, co umożliwia ulepszenie struktury, mechanizmów i zawartości. rozpoznanie urządzenia użytkownika – aby odpowiednio wyświetlać strony, najlepiej dostosowane do urządzenia. zapewnienie bezpieczeństwa, np. uwierzytelnienie w ramach serwisu w celach reklamowych – aby badać efektywność naszych reklam oraz w celu ich lepszego dopasowania i kierowania podniesienie komfortu użytkowania naszego serwisu. Mogą Państwo ustawić przeglądarkę w taki sposób, aby ostrzegała Państwa, gdy przesyłany jest plik cookie, bądź też w ogóle blokowała przesyłanie tego typu plików, przy czym w tym drugim przypadku niektóre funkcje niniejszej witryny mogą nie działać. Korzystanie z naszego serwisu bez wyłączenia obsługi cookie w przeglądarce oznacza że będą one zapisane w pamięci urządzenia.