Ikona słuchawek (UI)
89 533 30 10

Produkty

Zamów do 12:00 - wyślemy tego samego dnia (pon-pt)

Informacja o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym


1. Nie należy umieszczać zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego (dalej: zużytego sprzętu) łącznie z innymi odpadami.


2. Posiadacz zużytego sprzętu pochodzącego z gospodarstw domowych jest obowiązany
do przekazania go zbierającemu zużyty sprzęt lub podmiotowi uprawnionemu do zbierania zużytego sprzętu.


3. Dystrybutor obowiązany jest do nieodpłatnego odbioru zużytego sprzętu pochodzącego
z gospodarstw domowych w punkcie sprzedaży, o ile zużyty sprzęt jest tego samego rodzaju i pełnił te same funkcje co sprzęt sprzedawany – zużyty sprzęt Sprzedawca przyjmuje we wszystkich sklepach Jasam pod adresami: 

  • al. Marszałka Józefa Piłsudskiego 66, 10-450 Olsztyn,
  • ul. Zamkowa 34, 14-300 Morąg,
  • ul. Fabryczna 6, 11-040 Dobre Miasto,
  • ul. Traugutta 24, 13-100 Nidzica,
  • ul. Marii Skłodowskiej-Curie 35, 13-200 Działdowo,
  • ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 3, 11-100 Lidzbark Warmiński

4. Dystrybutor prowadzący jednostkę handlu detalicznego o powierzchni sprzedaży w rozumieniu art. 2 pkt 19 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym wynoszącej co najmniej 400 m2 poświęconej sprzedaży sprzętu przeznaczonego dla gospodarstw domowych, jest obowiązany do nieodpłatnego przyjęcia w tej jednostce lub w jej bezpośredniej bliskości zużytego sprzętu pochodzącego z gospodarstw domowych, którego żaden z zewnętrznych wymiarów nie przekracza 25 cm, bez konieczności zakupu nowego sprzętu przeznaczonego dla gospodarstw domowych.

5. Dystrybutor, dostarczając Klientowi sprzęt przeznaczony dla gospodarstw domowych, obowiązany jest do nieodpłatnego odbioru zużytego sprzętu pochodzącego z gospodarstw domowych w miejscu dostawy tego sprzętu, o ile zużyty sprzęt jest tego samego rodzaju i pełnił te same funkcje co sprzęt dostarczony. Chęć przekazania Sprzedawcy zużytego sprzętu w w/w przypadku proszę zgłaszać na przykład w następujący sposób: mailowo na adres sklep@jasam.eu lub telefonicznie pod numerem 89 533 30 10
6. Punkty zbierania zużytego sprzętu na terenie Rzeczypospolitej Polskiej:
https://rejestr-bdo.mos.gov.pl/Registry/Index