Zaprawy murarskie i tynkarskie

\"Materiały

Materiały budowlane Olsztyn – zaprawy murarskie i tynkarskie

Materiały budowlane Olsztyn to bardzo wiele produktów. W tym artykule zajmiemy się zaprawami murarskimi i tynkarskimi. Chociaż zaprawa murarska stanowi ok. 7% objętości muru to ma bardzo duży wpływ na trwałość jego konstrukcji. Wapno służy do uszczelnienia murarskich połączeń.

Jakie są zalety stosowania wapna w zaprawach?

Wapno jest samo w sobie doskonałym materiałem wiążącym, a do tego poprawia plastyczność zapraw budowlanych. Dzięki jego obecności opóźnia się wiązanie cementu, zaprawa lepiej się przyczepia i łatwiej się ją urabia. Wapno sprawia, że mikropęknięcia się zabliźniają, a odległość między dylatacjami w murze się zwiększa. Dodatek ten z jednej strony zmniejsza przewodnictwo cieplne zaprawy, a z drugiej sprawia, że przepuszczalność pary wodnej jest większa. Dodatkowymi zaletami jest to, że wapno zmniejsza ryzyko wystąpienia wykwitów solnych i poprawia zdolność transportu masy przez zaprawę.

Jakie proporcję wybrać dla zapraw murarskich? 

Niech punktem wyjściowym będzie orientacyjna wytrzymałość zaprawy na ścianie wyrażana w MPa:

  • 17,2 MPa  to 1 cement, 1/4 wapna i nie mniej niż 2 1/4 sumy objętości pozostałych dwóch
  • 12,4 MPa to 1 cement, 1/4-1/2 wapna i piasku jak wyżej
  • 2,5 MPa to 1 cement, 1 1/4 – 2 1/2 wapna i piasku w proporcjach, jak wyżej.

Jak wybrać zaprawę murarską?

Przy wyborze zaprawy ważne jest usytuowanie konstrukcji murowej oraz to jaki jest to element. Jeśli konstrukcja jest na zewnątrz powyżej poziomu gruntu, to dla ściany nośnej zaleca się zaprawę klasy M5, dla ściany zwykłej M2, a murku ogniowego M5.

Przy konstrukcjach zewnętrznych na poziomie i poniżej gruntu, czyli ścianach fundamentalnych,  ścianach oporowych, otworach włazowych, kanałach ściekowych, nawierzchniach brukowych, chodnikach czy dziedzińcach zaleca się zaprawę klasy M10.

Konstrukcje wewnętrzne takiej jak ściany nośne wymagają zastosowania zaprawy klasy M5, a ścianki działowe – M2.

Zaprawy murarskie i tynkarskie

Zaprawy murarskie – jej zadaniem jest nie tylko spajać w całość elementy muru, ale również zwiększać odporność muru na czynniki atmosferyczne. Jednym z najważniejszych parametrów zaprawy jej jej przyczepność do podłoża. Doskonałe przyleganie eliminuje powstawanie ścieżek , którymi wilgoć przedostaje się do muru.

Zaprawy tynkarskie – nadają się zarówno do stosowania na zewnątrz, jak i wewnątrz budynku. Nadaje się do podłoża o różnych właściwościach, np. betonu, cegły, ceramiki czerwonej czy betonu komórkowego. Zawierają wapno hydratyzowane o wysokim pH, które ogranicza możliwość korozji biologicznej.

Koniec?

Nie! Czytaj dalej!

Jakie ogrodzenie domu wybrać?

Jakość danego ogrodzenia wpływa na bezpieczeństwo mieszkańców oraz pełni podstawową funkcję, czyli wyznacza granice działki. Jeśli posiadamy większe możliwości finansowe, nic nie stoi na przeszkodzie,

Beton, jako materiał budowlany

Beton posiada bardzo szerokie zastosowanie, a jego parametry umożliwiają architektom i budowlańcom konstrukcję wielu różnorodnych projektów. Pamiętaj, aby przy budowie wybierać tylko najlepsze materiały budowlane

Dom ogrzewany gazem

Ogrzewanie domu gazem płynnym zyskuje z roku na rok większą popularność. Przyszli użytkownicy chwalą sobie tą opcję, ponieważ jest wiele korzyści płynących z tej formy