Wymagania dotyczące przyłączy

Prawo budowlane dokładnie określa wszystkie niezbędne kroki, które trzeba podjąć, aby doprowadzić media do nowo powstałego budynku. Chodzi przede wszystkim o sieć wodociągową, elektroenergetyczną, cieplną oraz gazową. Inwestor dokonujący zawiadomienia oraz starający się o pozwolenie na budowę nie musi załączać oświadczenia dotyczącego warunków podłączenia wszystkich potrzebnych sieci.

Pamiętaj o tym, aby zaopatrzyć się w najlepsze materiały budowlane dostępne w sklepach Jasam. Tylko dzięki sprawdzonym towarom będziesz miał pewność, że budowa będzie przebiegać sprawnie, bez opóźnień. Zapraszamy!

To nowelizacja ustawy prawa budowlanego z dnia 28 lipca 2005 wprowadziła obecne zmiany. Skorzystali na tym inwestorzy, którzy dzięki tym zmianom mają mniej formalności. Bardzo ważne jest, aby przed rozpoczęciem dowiedzieć się, czy nie będzie problemów z doprowadzeniem mediów do przyszłego domu. Dopilnowanie tego leży po stronie inwestora. Jeśli nasi sąsiedzi nie mieli z tym problemu, prawdopodobnie my też nie będziemy.

Każdy przedsiębiorca może dokonać zgłoszenia w trybie najbardziej mu odpowiadającym, czyli z godnie z procedurą przed nowelizacją (art.30 Prawa budowlanego) lub po nowelizacji (art.29a Prawa budowlanego). Inwestor ma obowiązek dołączyć potwierdzenie wykonania przyłączy oraz ich odbioru w momencie oddania budynku do użytku.

W każdym zgłoszeniu powinien być dokładnie określony rodzaj oraz sposób prowadzenia prac, a także dokładny termin ich rozpoczęcia. Trzeba również załączyć projekt zagospodarowania działki, techniczny opis instalacji oraz inne wymagania lub opinie, jeśli zajdzie taka konieczność. Zgłoszenie należy przedstawić do odpowiedniego organu, którym może być organ administracji architektoniczno-budowlanej, starosta lub prezydent miasta. Jeśli zdecydowaliśmy się na opcję sprzed nowelizacji, do wykonywania prac możemy przystąpić po 30 dniach od momentu dokonania zgłoszenia. Starosta lub inny organ administracji w tym czasie może dokonać sprzeciwu. Jeśli zostaną stwierdzone jakiekolwiek braki w naszej dokumentacji, należy je najszybciej uzupełnić.

Jeśli dany przedsiębiorca zdecydował się, że przed pozwoleniem na budowę nie będzie dołączał dokumentacji dotyczącej przyłączy, musi cały czas stosować się do przepisów prawa energetycznego i nie tylko. Dotyczy to również przyłączania wody czy też odprowadzania ścieków.

Zaplanuj dokładnie budowę domu i pamiętaj o dokonaniu wszystkich formalności. Materiały budowlane tylko w sklepach Jasam!

Koniec?

Nie! Czytaj dalej!

Jakie ogrodzenie domu wybrać?

Jakość danego ogrodzenia wpływa na bezpieczeństwo mieszkańców oraz pełni podstawową funkcję, czyli wyznacza granice działki. Jeśli posiadamy większe możliwości finansowe, nic nie stoi na przeszkodzie,

Beton, jako materiał budowlany

Beton posiada bardzo szerokie zastosowanie, a jego parametry umożliwiają architektom i budowlańcom konstrukcję wielu różnorodnych projektów. Pamiętaj, aby przy budowie wybierać tylko najlepsze materiały budowlane

Dom ogrzewany gazem

Ogrzewanie domu gazem płynnym zyskuje z roku na rok większą popularność. Przyszli użytkownicy chwalą sobie tą opcję, ponieważ jest wiele korzyści płynących z tej formy