KOTWA CHEMICZNA CV300

Brak w magazynie

39,90 

Cena
Brutto

Do koszyka

CV 300 – winyloestrowa zaprawa kotwiąca, bez styrenu na bazie żywicy winyloestrowej.

Cechy

 • Do stosowania w zarysowanym i niezarysowanym, zbrojonym i niezbrojonym, suchym oraz mokrym betonie .
 • jest pełni profesjonalne rozwiązanie do maksymalnego zakresu obciążeń,
 • najwyższa odporność na oddziaływanie czynników chemicznych,
 • połączenie wodoszczelne – umożliwiająca stosowania w mokrym podłożu,
 • połączenie elastyczne odporne na drgania i niepalne (odporność ogniowa R180 – dotyczy prętów zbrojeniowych w ograniczonym zakresie zastosowań),
 • do stosowania na zewnątrz i wewnątrz budynków – nie zawiera styrenu,
 • produkt aprobowany do prętów gwintowanych oraz zbrojeniowych,
 • wydłużony termin przydatności do użycia – ( 18 miesięcy),
 • zastosowanie przy różnego typu pracach konstrukcyjnych, remontowych i modernizacyjnych, uniwersalne dla większości materiałów budowlanych.

Zalecana do montażu:

 • kotwa chemiczna do płotów
 • Kotwa chemiczna do ogrodzeń
 • Kotwa chemiczna do dziurawki

Do każdej kotwy chemicznej dodajemy mieszadło.

Zalecenia dotyczące bezpieczeństwa:

Zawiera: nadtlenek benzoilu, etylowinylobenzyn, H317: Może powodować reakcję alergiczną skóry. H319: Działa drażniąco na oczy. H412: Działa szkodliwie na organizmy wodne, powodując długotrwałe skutki. P264: Dokładnie umyć skórę po użyciu. P280: Stosować rękawice ochronne/odzież ochronną/ochronę oczu/ochronę twarzy. P272: Zanieczyszczonej odzieży ochronnej nie wynosić poza miejsce pracy. P273: Unikać uwolnienia do środowiska. P30+P352: W PRZYPADKU KONTAKTU ZE SKÓRĄ: Umyć dużą ilością wody z mydłem. P305+P351+P338: W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO OCZU: Ostrożnie płukać wodą przez kilka minut. Wyjąć soczewki kontaktowe, jeżeli są i można je łatwo usunąć. Nadal płukać.

 • Kod towaru CV300
 • Podatek VAT 23%
 • EAN 5907724984140
 • Kategoria Kotwy Chemiczne
 • Pojemność ml 300.0000
 • Zastosowanie Mocowanie chemiczne
 • Ilość sztuk (kompletów) 1.0000
 • Rodzaj Kotwy chemiczne