Atlas Grunto-Plast 5kg

Opis produktu:

Produkt stanowi doskonały grunt na trudne podłoża, umożliwiając aplikację klejów, hydroizolacji i innych materiałów.