fbpx

Oferty pracy

Prosimy o podpisanie i przesłanie poniższej zgody wraz z CV:

ZGODA NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH
DLA POTRZEB PROCESU REKRUTACJI
W JASAM SP. Z O.O.

Stosownie do brzmienia art. 6 ust. 1 lit. a) oraz art. 9 ust. 2 lit. a) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego
i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku
z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia
dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) Dz.Urz.UE.L 2016 Nr 119, str. 1, sprostowanie
Dz.Urz.UE.L 2018 Nr 127, poz. 2 wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez „JASAM” Sp.
z o.o., z siedzibą przy Al. Marszałka Józefa Piłsudskiego 66, 10-450 Olsztyn, w zakresie objętym w przekazanym
przeze mnie CV, dla celów przeprowadzenia rekrutacji na stanowisko: …………………………………………….. , jak
również w okresie następnych rekrutacji przez okres 3 miesięcy prowadzonych przez „JASAM” Sp. z o.o.

DO NASZEGO ODDZIAŁU W DZIAŁDOWIE POSZUKUJEMY OSOBY NA STANOWISKO Przedstawiciel handlowy.

DO ZADAŃ OSOBY NA TYM STANOWISKU NALEŻY:

 • Pozyskiwanie i budowanie długotrwałych relacji z klientami.
 • Raportowanie efektywności i realizacji planów sprzedażowych.
 • Obsługa zamówień klientów z sektora budowlanego (Firmy budowlane, Firmy wykonawcze, Deweloperzy, Firmy specjalistyczne, Klienci indywidualni) w zakresie: przyjmowania zamówień, wystawiania dokumentów sprzedażowych, monitorowania realizacji zamówień, reprezentacja Klienta wewnątrz firmy w obszarze realizacji zamówienia,
 • obsługa stałych klientów, współpraca z Działem Spedycji w zakresie dostaw zamówień.

OD KANDYDATÓW OCZEKUJEMY:

 • doświadczenia w sprzedaży lub obsłudze klientów – dodatkowy atut
 • umiejętności budowania długofalowych relacji z klientami,
 • minimum średniego wykształcenia
 • umiejętności pracy z dużą ilością dokumentów,
 • komunikatywności,
 • wysokiej kultury osobistej
 • znajomość rynku budowlanego – dodatkowy atut.

U nas czeka na Ciebie:

 • Możliwość zdobywania doświadczeń w
  środowisku budowlanym.
 • Praca w firmie
  o ugruntowanej
  i znanej marce
 • Stałe podnoszenie kwalifikacji zawodowych
 • Stabilne warunki zatrudnienia, 
  umowa o pracę
 • Grupa życzliwych
  i pomocnych współpracowników
 • Szkolenia stacjonarne lub/oraz wyjazdowe.

 

Osoby zainteresowane ofertą prosimy o przesyłanie CV na adres jasam@jasam.eu w tytule maila wpisując stanowisko ,,koordynator sprzedaży ”.

KLAUZULA INFORMACYJNA DLA KANDYDATA NA PRACOWNIKA – PROCES REKRUTACJI
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.Urz. UE L 119, s. 1, sprostowanie Dz.Urz.UE.L 2018 Nr 127, poz. 2) – dalej RODO – informujemy, że:
1. Administratorem Państwa danych przetwarzanych w ramach procesu rekrutacji jest JASAM Sp. z o.o., z siedzibą przy Al. Marszałka Józefa Piłsudskiego 66, 10-450 Olsztyn, tel. 895333010, email info@jasam.eu.
2. Państwa dane osobowe w zakresie wskazanym w przepisach prawa pracy będą przetwarzane w celu przeprowadzenia obecnego postępowania rekrutacyjnego, natomiast inne dane, w tym dane do kontaktu, na podstawie zgody, która może zostać odwołana w dowolnym czasie.
3. Administrator będzie przetwarzał Państwa dane osobowe, także w kolejnych naborach pracowników, jeżeli wyrażą Państwo na to zgodę, która może zostać odwołana w dowolnym czasie.
4. Jeżeli w dokumentach zawarte są szczególne kategorie danych, konieczna będzie Państwa zgoda na ich przetwarzanie, która może zostać odwołana w dowolnym czasie.
5. Podstawą prawną przetwarzania danych są przepisy prawa pracy: art. 22 1 Kodeksu pracy oraz Rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 10 grudnia 2018 r. w sprawie dokumentacji pracowniczej.
6. Odbiorcami Państwa danych osobowych będą podmioty uprawnione na mocy przepisów prawa lub podmioty przetwarzające w imieniu administratora, na postawie zawartej umowy, w tym między innymi: biuro rachunkowe, kancelarie prawne i firmy świadczące usługi doradztwa prawnego oraz podmioty świadczące administratorowi danych usługi informatyczne.
7. Państwa dane zgromadzone w obecnym procesie rekrutacyjnym będą przechowywane do zakończenia procesu rekrutacji.
8. W przypadku wyrażonej przez Państwa zgody na wykorzystywane danych osobowych dla celów przyszłych rekrutacji, Państwa dane będą wykorzystywane przez 3 miesiące.
9. Posiadacie Państwo następujące prawa:
1) prawo dostępu do swoich danych;
2) prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych;
3) prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych;
4) prawo do usunięcia danych osobowych;
5) prawo do wniesienia skargi do Prezes UODO (na adres Urzędu Ochrony Danych Osobowych,
ul. Stawki 2, 00 – 193 Warszawa)

DO NASZEGO ODDZIAŁU W OSTRÓDZIE POSZUKUJEMY OSOBY NA STANOWISKO KOORDYNATOR SPRZEDAŻY.

DO ZADAŃ OSOBY NA TYM STANOWISKU NALEŻY:

 • obsługa zamówień klientów z sektora budowlanego (Firmy budowlane, Firmy wykonawcze, Deweloperzy, Firmy specjalistyczne, Klienci indywidualni) w zakresie: przyjmowania zamówień, wystawiania dokumentów sprzedażowych, monitorowania realizacji zamówień, reprezentacja Klienta wewnątrz firmy w obszarze realizacji zamówienia,
 • wsparcie w działaniach Przedstawiciela Handlowego w zakresie kompleksowej obsługi jego klientów,
 • współpraca z Działem Spedycji w zakresie dostaw zamówień.

OD KANDYDATÓW OCZEKUJEMY:

 • doświadczenia w sprzedaży lub obsłudze klientów – dodatkowy atut
 • umiejętności budowania długofalowych relacji z klientami,
 • minimum średniego wykształcenia
 • umiejętności pracy z dużą ilością dokumentów,
 • komunikatywności,
 • wysokiej kultury osobistej
 • znajomość rynku budowlanego – dodatkowy atut.

U nas czeka na Ciebie:

 • Możliwość zdobywania doświadczeń w
  środowisku budowlanym.
 • Praca w firmie
  o ugruntowanej
  i znanej marce
 • Stałe podnoszenie kwalifikacji zawodowych
 • Stabilne warunki zatrudnienia, 
  umowa o pracę
 • Grupa życzliwych
  i pomocnych współpracowników
 • Szkolenia stacjonarne lub/oraz wyjazdowe.

 

Osoby zainteresowane ofertą prosimy o przesyłanie CV na adres jasam@jasam.eu w tytule maila wpisując stanowisko ,,koordynator sprzedaży ”.

KLAUZULA INFORMACYJNA DLA KANDYDATA NA PRACOWNIKA – PROCES REKRUTACJI
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.Urz. UE L 119, s. 1, sprostowanie Dz.Urz.UE.L 2018 Nr 127, poz. 2) – dalej RODO – informujemy, że:
1. Administratorem Państwa danych przetwarzanych w ramach procesu rekrutacji jest JASAM Sp. z o.o., z siedzibą przy Al. Marszałka Józefa Piłsudskiego 66, 10-450 Olsztyn, tel. 895333010, email info@jasam.eu.
2. Państwa dane osobowe w zakresie wskazanym w przepisach prawa pracy będą przetwarzane w celu przeprowadzenia obecnego postępowania rekrutacyjnego, natomiast inne dane, w tym dane do kontaktu, na podstawie zgody, która może zostać odwołana w dowolnym czasie.
3. Administrator będzie przetwarzał Państwa dane osobowe, także w kolejnych naborach pracowników, jeżeli wyrażą Państwo na to zgodę, która może zostać odwołana w dowolnym czasie.
4. Jeżeli w dokumentach zawarte są szczególne kategorie danych, konieczna będzie Państwa zgoda na ich przetwarzanie, która może zostać odwołana w dowolnym czasie.
5. Podstawą prawną przetwarzania danych są przepisy prawa pracy: art. 22 1 Kodeksu pracy oraz Rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 10 grudnia 2018 r. w sprawie dokumentacji pracowniczej.
6. Odbiorcami Państwa danych osobowych będą podmioty uprawnione na mocy przepisów prawa lub podmioty przetwarzające w imieniu administratora, na postawie zawartej umowy, w tym między innymi: biuro rachunkowe, kancelarie prawne i firmy świadczące usługi doradztwa prawnego oraz podmioty świadczące administratorowi danych usługi informatyczne.
7. Państwa dane zgromadzone w obecnym procesie rekrutacyjnym będą przechowywane do zakończenia procesu rekrutacji.
8. W przypadku wyrażonej przez Państwa zgody na wykorzystywane danych osobowych dla celów przyszłych rekrutacji, Państwa dane będą wykorzystywane przez 3 miesiące.
9. Posiadacie Państwo następujące prawa:
1) prawo dostępu do swoich danych;
2) prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych;
3) prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych;
4) prawo do usunięcia danych osobowych;
5) prawo do wniesienia skargi do Prezes UODO (na adres Urzędu Ochrony Danych Osobowych,
ul. Stawki 2, 00 – 193 Warszawa)

DO NASZEGO ODDZIAŁU W OLSZTYNIE POSZUKUJEMY OSOBY NA STANOWISKO KASJER SPRZEDAWCA.

(PRACA ZMIANOWA 7-15/10-18)

DO ZADAŃ OSOBY NA TYM STANOWISKU NALEŻY:

 • obsługa zamówień klientów detalicznych
 • obsługa kasy fiskalnej i systemu sprzedażowego

OD KANDYDATÓW OCZEKUJEMY:

 • doświadczenia w sprzedaży lub obsłudze klientów – dodatkowy atut
 • wykształcenie średnie/zawodowe
 • komunikatywności,
 • wysokiej kultury osobistej
 • znajomość rynku budowlanego – dodatkowy atut.

U nas czeka na Ciebie:

 • Możliwość zdobywania doświadczeń w środowisku budowlanym.
 • Praca w firmie o ugruntowanej i znanej marce
 • Stałe podnoszenie kwalifikacji zawodowych
 • Stabilne warunki zatrudnienia, umowa o pracę
 • Grupa życzliwych i pomocnych współpracowników

 

Osoby zainteresowane ofertą prosimy o przesyłanie CV na adres jasam@jasam.eu w tytule maila wpisując stanowisko ,,kasjer sprzedawca ”.

KLAUZULA INFORMACYJNA DLA KANDYDATA NA PRACOWNIKA – PROCES REKRUTACJI
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.Urz. UE L 119, s. 1, sprostowanie Dz.Urz.UE.L 2018 Nr 127, poz. 2) – dalej RODO – informujemy, że:
1. Administratorem Państwa danych przetwarzanych w ramach procesu rekrutacji jest JASAM Sp. z o.o., z siedzibą przy Al. Marszałka Józefa Piłsudskiego 66, 10-450 Olsztyn, tel. 895333010, email info@jasam.eu.
2. Państwa dane osobowe w zakresie wskazanym w przepisach prawa pracy będą przetwarzane w celu przeprowadzenia obecnego postępowania rekrutacyjnego, natomiast inne dane, w tym dane do kontaktu, na podstawie zgody, która może zostać odwołana w dowolnym czasie.
3. Administrator będzie przetwarzał Państwa dane osobowe, także w kolejnych naborach pracowników, jeżeli wyrażą Państwo na to zgodę, która może zostać odwołana w dowolnym czasie.
4. Jeżeli w dokumentach zawarte są szczególne kategorie danych, konieczna będzie Państwa zgoda na ich przetwarzanie, która może zostać odwołana w dowolnym czasie.
5. Podstawą prawną przetwarzania danych są przepisy prawa pracy: art. 22 1 Kodeksu pracy oraz Rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 10 grudnia 2018 r. w sprawie dokumentacji pracowniczej.
6. Odbiorcami Państwa danych osobowych będą podmioty uprawnione na mocy przepisów prawa lub podmioty przetwarzające w imieniu administratora, na postawie zawartej umowy, w tym między innymi: biuro rachunkowe, kancelarie prawne i firmy świadczące usługi doradztwa prawnego oraz podmioty świadczące administratorowi danych usługi informatyczne.
7. Państwa dane zgromadzone w obecnym procesie rekrutacyjnym będą przechowywane do zakończenia procesu rekrutacji.
8. W przypadku wyrażonej przez Państwa zgody na wykorzystywane danych osobowych dla celów przyszłych rekrutacji, Państwa dane będą wykorzystywane przez 3 miesiące.
9. Posiadacie Państwo następujące prawa:
1) prawo dostępu do swoich danych;
2) prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych;
3) prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych;
4) prawo do usunięcia danych osobowych;
5) prawo do wniesienia skargi do Prezes UODO (na adres Urzędu Ochrony Danych Osobowych,
ul. Stawki 2, 00 – 193 Warszawa)

DO NASZEGO ODDZIAŁU W OLSZTYNIE POSZUKUJEMY OSOBY NA STANOWISKO MAGAZYNIER.

(PRACA ZMIANOWA 7-15/10-18)

DO ZADAŃ OSOBY NA TYM STANOWISKU NALEŻY:

 • rozładunek i załadunek materiałow
 • wydawanie towarów dla klienta
 • obsługa wózka widłowego

OD KANDYDATÓW OCZEKUJEMY:

 • wykształcenie zawodowe/średnie
 • komunikatywności,
 • wysokiej kultury osobistej
 • znajomość rynku budowlanego – dodatkowy atut.
 • zezwolenie na korzystanie z wózka widłowego

U nas czeka na Ciebie:

 • Możliwość zdobywania doświadczeń w środowisku budowlanym.
 • Praca w firmie o ugruntowanej i znanej marce
 • Stałe podnoszenie kwalifikacji zawodowych
 • Stabilne warunki zatrudnienia, umowa o pracę
 • Grupa życzliwych i pomocnych współpracowników

 

Osoby zainteresowane ofertą prosimy o przesyłanie CV na adres jasam@jasam.eu w tytule maila wpisując stanowisko ,,kasjer sprzedawca ”.

KLAUZULA INFORMACYJNA DLA KANDYDATA NA PRACOWNIKA – PROCES REKRUTACJI
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.Urz. UE L 119, s. 1, sprostowanie Dz.Urz.UE.L 2018 Nr 127, poz. 2) – dalej RODO – informujemy, że:
1. Administratorem Państwa danych przetwarzanych w ramach procesu rekrutacji jest JASAM Sp. z o.o., z siedzibą przy Al. Marszałka Józefa Piłsudskiego 66, 10-450 Olsztyn, tel. 895333010, email info@jasam.eu.
2. Państwa dane osobowe w zakresie wskazanym w przepisach prawa pracy będą przetwarzane w celu przeprowadzenia obecnego postępowania rekrutacyjnego, natomiast inne dane, w tym dane do kontaktu, na podstawie zgody, która może zostać odwołana w dowolnym czasie.
3. Administrator będzie przetwarzał Państwa dane osobowe, także w kolejnych naborach pracowników, jeżeli wyrażą Państwo na to zgodę, która może zostać odwołana w dowolnym czasie.
4. Jeżeli w dokumentach zawarte są szczególne kategorie danych, konieczna będzie Państwa zgoda na ich przetwarzanie, która może zostać odwołana w dowolnym czasie.
5. Podstawą prawną przetwarzania danych są przepisy prawa pracy: art. 22 1 Kodeksu pracy oraz Rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 10 grudnia 2018 r. w sprawie dokumentacji pracowniczej.
6. Odbiorcami Państwa danych osobowych będą podmioty uprawnione na mocy przepisów prawa lub podmioty przetwarzające w imieniu administratora, na postawie zawartej umowy, w tym między innymi: biuro rachunkowe, kancelarie prawne i firmy świadczące usługi doradztwa prawnego oraz podmioty świadczące administratorowi danych usługi informatyczne.
7. Państwa dane zgromadzone w obecnym procesie rekrutacyjnym będą przechowywane do zakończenia procesu rekrutacji.
8. W przypadku wyrażonej przez Państwa zgody na wykorzystywane danych osobowych dla celów przyszłych rekrutacji, Państwa dane będą wykorzystywane przez 3 miesiące.
9. Posiadacie Państwo następujące prawa:
1) prawo dostępu do swoich danych;
2) prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych;
3) prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych;
4) prawo do usunięcia danych osobowych;
5) prawo do wniesienia skargi do Prezes UODO (na adres Urzędu Ochrony Danych Osobowych,
ul. Stawki 2, 00 – 193 Warszawa)