30 Aug 2016

Prowadzenie gospodarki odpadami ma znaczenie w dbaniu o ochronę środowiska. Istnieje wiele takich, które są pozyskiwane z recyklingu. Należą do nich:

 1. Ceramika
 2. Cement
 3. Gips
 4. Tynki
 5. Zaprawy
 6. Beton
 7. Materiały izolacyjne
 8. Materiały bitumiczne

Ceramika

To tworzywa i wyroby otrzymywane w wyniku wypalenia odpowiednio uformowanej gliny. Obróbka zachodzi w temperaturze powyżej kilkuset stopni Celsjusza poprzez spiekanie lub prażenie. Proces produkcyjny otrzymywania wyrobów ceramicznych polega na dokładnym wymieszaniu surowców, ich formowaniu, wysuszeniu oraz wypaleniu. Jest odporna na działanie wysokich temperatur oraz czynników chemicznych. Znajduje zastosowanie w hutnictwie, elektronice, transporcie, przemyśle kosmicznym.

Cement

Jest to spoiwo mineralne otrzymywane w cementowniach, z takich surowców mineralnych jak margiel, wapień lub glina. Jest wykorzystywany do łączenia materiałów budowlanych. Wyróżniamy cement powszechnego użytku oraz specjalny. Portlandzki jest stosowany do wykonywania betonów wykorzystywanych przy konstrukcjach zbrojnych stropów, nadproży oraz słupów. Wyróżniamy również hutniczy, który jest w szczególności stosowany przy produkcji betonów szczególnie narażonych na działanie siarczanów.

Gips

Jest to szeroko rozpowszechniony minerał pospolity. Ma duże zastosowanie w przemyśle budowlanym jako materiał wiążący. Stosowany jest również w papiernictwie oraz w przemyśle cementowym. Największe złoża gipsu w Polsce znajdują się w dolinie rzeki Nidy. Wyróżniamy:

 • gips budowlany (zwykły)
 • gips szpachlowy
 • gips tynkarski.

Dzięki jego użyciu w budownictwie możliwa jest produkcja płyt na ściany działowe, płyt gipsowo kartonowych, form do odlewów, robienie tynków wewnętrznych, posągów.

Tynk

Jako warstwa z zaprawy lub z gipsu, tynk pokrywa powierzchnie ścian, sufitów, kolumn. Stosuje się go jako warstwę podkładową pod inne elementy. Wyróżniamy tynk cementowy, cementowo-wapienny, wapienny oraz gipsowy. Występują tynki wodoszczelne, ciepłochronne, zabezpieczające przed promieniowaniem.

Zaprawy

To mieszanina wody oraz spoiwa z drobnym kruszywem albo innym wypełnieniem. Zaprawa łączy elementy w murze np. cegły, wypełnia spoiny, chroni elementy obiektów przed wpływami atmosferycznymi. Po stwardnieniu jest odporna na zginanie, ściskanie, rozciąganie.

Beton

To najbardziej powszechny materiał budowlany. Powstaje w wyniku zmieszania cementu oraz kruszywa oraz dodatków. Istotną cechą jest jego wytrzymałość. Wyróżniamy beton lekki, zwykły oraz ciężki. Skład mieszanki do produkcji betonu jest dobierana na podstawie analiz laboratoryjnych. Do jego produkcji używana jest woda wodociągowa.

Materiały izolacyjne

 • Do nich należą styropian oraz wełna mineralna.

Materiały bitumiczne

 • Należy do nich wymienić roztwory asfaltowe, lepiki asfaltowe, masy asfaltowo- kauczukowe, masy asfaltowo- aluminiowe, emulsje bitumiczne, pasty emulsyjne.

Kupuj materiały budowlane tylko w Jasam!

28 Aug 2016
materiały budowlane

materiały budowlane

Materiały budowlane muszą posiadać określone właściwości, które decydują o jego zastosowaniu. Wapno budowlane, czyli inaczej wodorotlenek wapnia, jest najbardziej wszechstronnym produktem pośród materiałów wiążących. Zastosowanie wapna w budownictwie znane jest od wielu stuleci. Wapno stosowane jest jako zaprawa murarska. W cukrownictwie może mieć zastosowanie do oczyszczania soku buraczanego lub do zmiękczania wody. Zastosowanie wapna znajduje udział w stomatologii jako podkład pod wypełnienie ubytku.

Coraz częściej w Europie oraz w USA powraca się do stosowania wapna w zaprawach murarskich. Okazało się, że zaprawy wapienne spełniają wszystkie wymagania techniczne mimo upływu lat. W polskim budownictwie nigdy nie odeszło od używania wapna podczas budowy.

Wapno hydratyzowane jest produktem całkowicie naturalnym. Obecność wapna w zaprawie redukuje możliwości rozwoju wszelkich pleśni, grzybów, insektów oraz robactwa. W wielu domach stosowano nawet farby wapienne, ze względu na higienizację pomieszczeń. Wnętrze budynku potrafi mieć ogromny wpływ na nasze samopoczucie. Wapno charakteryzuje się bardzo dobrą przyczepnością oraz wysoką urabialnością. Zaprawy wapienne wypełniają wszelkie nierówności oraz zapewniają dłuższą żywotność murów. Odznaczają się wysoką porowatością oraz przepuszczalnością.

Wapno w wykonanej mieszaninie spełnia szereg określonych funkcji. Zwiększa urabialność, zapewnia korzystną retencję, zwiększa przyczepność oraz szczelność połączeń, a także odporność muru na obciążenia dynamiczne.

Najważniejszym wyróżnikiem każdej zaprawy jest jej wytrzymałość na ściskanie. Ważna jest również proporcja kruszywa do materiału wiążącego. Marka jest wyższa, im więcej jest materiału wiążącego w jej składzie.

Na rynku istnieją tzw. plastyfikatory jako środki zastępujące wapno w zaprawach. Działają na urabialność zaprawy poprzez wprowadzanie pęcherzyków powietrza. Do produkcji wapna hydratyzowanego wykorzystuje się wapno palone.

Zostało podzielone na 2 zasadnicze grupy:

 1. Wapno powietrzne, które dzielimy na wapniowe, zawierające głównie tlenek oraz wodorotlenek wapnia oraz dolomitowe, które posiada dodatkowo tlenek oraz wodorotlenek magnezu.
 2. Wapno hydrauliczne wytwarzane poprzez wypalanie kamienia wapiennego (wapno NHL) oraz wapno hydrauliczne (HL), które składa się z wodorotlenku wapnia, krzemianów wapnia i glinianów wapnia.

Wybieraj materiały budowlane najlepszej jakości w Jasam!

26 Aug 2016

Płyty warstwowe, jako materiał budowlany, mają szerokie zastosowanie w budownictwie przy obudowie dachów i ścian. Dzięki ich wykorzystaniu możliwe jest zachowanie tzw. izolacyjności termicznej, szczególnie jeśli chodzi o ściany wielowarstwowe. Ich niewielki ciężar pozwala na szybki oraz łatwy montaż. Do zalet można zaliczyć:

 • odpowiednią izolacyjność termiczną
 • możliwość ochrony przed hałasem
 • wysoki standard warunków higienicznych.

Sprawia to, że wielu klientów wybiera właśnie płyty wielowarstwowe przy budowie domu. Na rynku można spotkać płyty jednowarstwowe lub wielowarstwowe. Zazwyczaj mają postać długich, smukłych wiórów pozyskiwanych poprzez skrawanie. Płyty te nazywane są inaczej OSB. Nazwa pochodzi z języka angielskiego- Oriented Strand Board. Spoiwem mogą być żywice syntetyczne takie, jak np. żywica UF mocznikowo- formaldehydowa.

Płyta OSB może być stosowana jako zamiennik sklejki. Płyta warstwowa składa się z dwóch okładzin, z blachy stalowej oraz rdzenia konstrukcyjno-izolacyjnego, który znajduje się miedzy nimi. W budownictwie szeroko zastosowanie mają płyty z okładzinami stalowymi o grubości od 0,4 do 0,7 mm. Dzięki temu, że płyty są pokryte okładzinami ze stali, wykazują odporność na działanie nawet trudnych czynników atmosferycznych. Najczęściej przy ich użyciu wznosi się obiekty przemysłowe, handlowe, sportowe, a także użyteczności publicznej.

Przy produkcji płyt zaczęto stosować, zamiast stali, pianki formowane w miękkich okładzinach. Rdzenie są wykonane ze styropianu albo wełny mineralnej. Wszystkie te sposoby mają na celu zapewnić bezpieczeństwo konstrukcji oraz jej odpowiednią wytrzymałość.

Płyty warstwowe, jako materiały budowlane, są idealne do budowy obiektów przemysłowych. Ich transport i montaż nie sprawia żadnych trudności, a koszt budowania takich obiektów jest względnie niski.

Pamiętajmy, że materiały budowlane mają bardzo wielkie znaczenie. Dzięki zastosowaniu płyt warstwowych w budownictwie uzyskujemy niebywały rezultat pod względem estetycznym oraz technicznym. Płyty warstwowe posiadają niezwykłą odporność na działanie czynników atmosferycznych, dzięki temu są doskonałym materiałem konstrukcyjnym. Sprawiają, że konstrukcja budynku jest trwała oraz solidna.

Wybieraj sprawdzonych producentów, kupuj materiały budowlane w Jasam!

24 Aug 2016
materiały budowlane olsztyn

materiały budowlane olsztyn

Budowa naszego domu może przebiegać sprawnie albo może ciągnąć się latami. Ma na to wpływ bardzo dużo czynników. Ekipa budowlana, materiały budowlane użyte podczas prac, dostępność tych materiałów, itp.

Beton komórkowy to rodzaj lekkiego materiału, który jest otrzymywany poprzez wprowadzenie gazu, którym zwykle jest powietrze, pod odpowiednim ciśnieniem. Mogą w nim powstawać pory zwane komórkami. Przy produkcji betonu komórkowego do wody, wapnia oraz piasku dodawany jest aluminium. Surowce te oddziałują korzystnie na jego skład przez co wykazują odporność na działanie pleśni i grzybów.

W Polsce materiał ten jest znany już od 60 lat. Jest kruchy i delikatny. Jego zastosowanie, jako materiał budowlany, stanowi idealne rozwiązanie, ale tylko do budowy mniejszych domów. Powietrze może stanowić nawet 85% materiału.

Posiada zróżnicowane parametry cieplne. Jeśli chodzi o zastosowanie go w ścianach jednowarstwowych, charakteryzuje się mniejszą zdolnością nagromadzania ciepła. Jedną z wad tego materiału jest jego duża nasiąkliwość. Jeśli już dojdzie do kontaktu z wodą, wysychanie również przebiega stosunkowo długo. Jego zaletą jest duża ognioodporność oraz duża odporność na działanie mrozu.

Do najpopularniejszych jego rodzajów należą beton typu 500, 600 oraz 400. Najczęściej jest on stosowany do budowania systemowego. Zbrojenia w przypadku jego użycia, powinny być odpowiednio zabezpieczone, ze względu na to, że szybko ulega korozji. Wybierając odpowiednie materiały budowlane będziesz miał pewność, że budowa Twojego domu przebiega szybko, sprawnie i bez zbędnych opóźnień.

Jeśli chcesz zbudować budynek szybciej i po niższych kosztach, wybierz beton komórkowy. Budowa jest usprawniona ze względu na wielkość bloczków, wykorzystuje się mniej zaprawy do murowania. Można go ciąć, żłobić i przecinać nawet przy użyciu piłki ręcznej. Nie ulega nagrzaniu, jest materiałem niepalnym oraz nie wydziela szkodliwych substancji. Od Ciebie zależy jak będzie wyglądać Twój przyszły dom oraz to jakim sposobem zostanie zbudowany.

Wybieraj tylko sprawdzone materiały budowlane w Jasam! Z nami masz pewność, co do ich jakości. Zapraszamy!

22 Aug 2016
materiały budowlane

materiały budowlane

Stanowią tę część przy budowie naszego domu, która pochłania najwięcej czasu oraz pieniędzy. Materiały budowlane, koszty robocizny, to tylko niektóre koszty. Budowa domu do stanu surowego zajmuje mniej czasu. Do budowy naszego wymarzonego domu wybierajmy tylko sprawdzone materiały budowlane. Zawsze bierzemy pod uwagę jakość takich materiałów, ale również ich cenę.

Do zakresu prac wykończeniowych należą:

 • tynkowanie ścian
 • położenie podłóg
 • pomalowanie ścian i sufitów
 • zamontowanie instalacji elektrycznej
 • zamontowanie instalacji grzewczej
 • doprowadzenie instalacji wodno-kanalizacyjnej.

Tynkowanie można zacząć już od 3-6 miesięcy po zakończeniu prac wymagających doprowadzenie naszego domu do stanu surowego. Nie wolno tynkować ścian przy temperaturze niższej niż 5°C oraz nie wyższej niż 25°C. Ściany powinny być równe oraz suche. Wszelkie nierówności na ścianach powinny być usunięte. Prawidłowo przygotowana mieszanka tynkarska zapewni odpowiednie wykończenie ścian.

Przy położeniu podłóg niezwykle ważne jest to czy nasze podłoże jest równe, twarde i suche. Bez względu na to czy będziemy kłaść panele podłogowe czy drewnianą podłogę, efekt końcowy musi być zgodny z naszymi oczekiwaniami. Na nasz wybór mają wpływ takie czynniki jak poziom utrzymania czystości oraz charakter naszego wnętrza.

Odpowiednio pomalowane ściany i sufity nadadzą charakter naszemu domowi. Być może niektórzy wolą tapety. Zaczynamy od odpowiednio przygotowanego pomieszczenia. Właściwy sprzęt czyli wałki, pędzle, pozwolą na pomalowanie ścian samemu, chociaż tutaj również warto skorzystać z usług ekipy zajmującej się tym profesjonalnie.

Doprowadzenie sieci wodno-kanalizacyjnej, zamontowanie instalacji grzewczej, jest jednym z istotniejszych wydatków. Same koszty projektu instalacji elektrycznej to cena rzędu 1500 zł.

Instalacja kanalizacyjna jest niezbędna do odprowadzania ścieków. Czasem nie ma możliwości zainstalowania jej i właściciele domów są zmuszeni do wykopania tzw. szambiarek.

Na koszt wykończenia domu ma wpływ powierzchnia domu oraz standard wykończenia. Prace tę mogą ciągnąć się w nieskończoność. Wszystko zależy od nas, od tego jakie zostały zastosowane materiały budowlane. Ważne jest również nasze przygotowanie finansowe do budowy, tzn. ile jesteśmy w stanie przeznaczyć na ostateczny wygląd naszej nieruchomości.

Wybierz materiały budowlane tylko u sprawdzonych producentów!

20 Aug 2016
materiały budowlane

materiały budowlane

Każdy z nas marzy o własnym mieszkaniu albo domu. Wybieramy sprawdzone materiały budowlane, które odpowiadają naszym oczekiwaniom. Niezależnie czy mieszkamy w mieście czy też na wsi, ludzie mają podobne potrzeby. Dlaczego? Dla każdego liczy się komfort, jakość spędzanego czasu właśnie w naszych czterech kątach. Po dniu pełnym obowiązków każdy z nas marzy o chwili zasłużonego wypoczynku.

Zabierając się do budowy domu albo kupna mieszkania, ważne jest nasze przygotowanie do tego przedsięwzięcia. Wiadomo, że jeśli chodzi o kupno lokum, to bierzemy pod uwagę oczywiście lokalizację, wielkość oraz cenę danej nieruchomości. Jeśli chodzi o budowę to sprawy się komplikują, ponieważ potrafi ona pochłonąć oszczędności całego życia.

Przy każdej budowie musimy brać pod uwagę koszty. Jeśli wybieramy dobrej jakości materiały budowlane, mamy większą pewność, że prace będę przebiegać sprawniej. Zależy to również od wyboru naszej ekipy budowlanej. Porządnych fachowców na rynku jest naprawdę niewielu. Jeśli zależy Ci na znalezieniu tych odpowiednich, należy zasięgnąć opinii w każdym możliwym źródle informacji . Znajomi czy opinie w Internecie na pewno pomogą w podjęciu decyzji.

Budowa, która jest odłożona na lata, nie wpływa korzystnie na stan obiektu. Niektórym z nas wydaje się, że nie zaciągając kredytu uda nam się wybudować nasz dom po kosztach. Niestety jest to błędne przekonanie. Dom, w którym materiały budowlane zostały wystawione na działanie czynników atmosferycznych, może ulec różnego rodzaju usterkom. Na pewno nie chcemy ciągle czegoś poprawiać. Przy budowie zależy nam na tym, aby prace przebiegały szybko i sprawnie.

Jeśli nie odłożyliśmy wystarczającej kwoty, a zależy nam na jakości przeprowadzanych prac, powinniśmy pomyśleć o kredycie. Budowa domu powinna trwać maksimum od 1,5 do 2 lat. Zależy to od tego jak szybko chcemy się do niego sprowadzić.

Materiały budowlane powinny być kupowane ze względu na ich jakość, a w mniejszym stopniu na cenę. Pamiętaj, że chodzi o budowę Twojego czterech kątów.

Wybierz materiały budowlane od sprawdzonych producentów.

18 Aug 2016
materiały budowlane

materiały budowlane

Czy kiedykolwiek zastanawiałeś się nad budową domu drewnianego? Są one w powszechnym użyciu w takich krajach jak USA, czy Kanada. W Polsce panuje przekonanie, że domy szkieletowe, zwane kanadyjczykami, są źle budowane, a panująca technologia do ich budowy w naszym kraju jest niewystarczająca.

Czy w Polsce występuje drewno, które nadaje się do ich budowy?

Otóż tak. Czasem takie drewno może być sprowadzane z Rosji albo Skandynawii. Nie powinniśmy się tym zrażać, ponieważ producenci sprowadzają drewno z tych krajów ze względu na ich niższą cenę. Budownictwo szkieletowe w Polsce cały czas się rozwija. Jeszcze niedawno byłoby nie do pomyślenia dla naszych budowlańców, aby budowa Kanadyjczyków u nas była możliwa.

Na dzisiejszym rynku nie brakuje projektantów, ani wykonawców domów takiego rodzaju. Ceny zaczynają się już 140 tys. zł. Być może nie jest to dogodna opcja dla rodzin wielodzietnych, ale dla 3-4 osobowych jak najbardziej. Budowa domu trwa nawet do trzech miesięcy, a po jej zakończeniu można od razu pomyśleć o wprowadzeniu się do niego. Ważne jest jego prawidłowe ocieplenie, konstrukcja, dobór wszystkich materiałów.

Kupuj materiały budowlane Olsztyn, a będziesz miał pewność, że Twój dom posiada pewną konstrukcję oraz prawidłowe wykończenie.

Bez problemu do takiego domu możemy zamontować odpowiednie okna PCV, dachówkę, podłączyć instalację elektryczną, wodną czy kanalizacyjną. Niektóre z domów budowanych metodą szkieletową służą bardziej jako domki letniskowe niż domki jednorodzinne. W budownictwie domków szkieletowych są stosowane najnowsze technologie z uwzględnieniem wszystkich niezbędnych europejskich atestów i pozwoleń.

Ściany fundamentowe nie muszą być szersze niż 25 cm, a kiedy warunki są sprzyjające, ściany można wylać bezpośrednio na ziemi. Firmy budowlane zalecają ewentualne remonty po upływie 50 lat.

Obciążenie na grunt przy budowie takiego domu jest znacznie lżejsze niż przy budowie domu murowanego. Pamiętaj, że materiały budowlane Olsztyn będą niezbędne przy jego budowie. Tylko materiały pochodzące od sprawdzonych producentów pozwolą na budowę domu Twoich marzeń.

16 Aug 2016
materiały budowlane

materiały budowlane

Zaprawa jest to mieszanina wody, spoiwa (najczęściej kruszywa) oraz pozostałych dodatków. Od prawidłowego wykonania takiej mieszanki zależy trwałość wykonanego muru.  Bardzo ważne są także wybrane materiały budowlane. Zaprawy używane są w budownictwie do łączenia elementów takich jak cegły w murze, do produkcji pustaków, bloczków. Świeżo zrobiona mieszanina posiada:

 • odpowiednią konsystencję
 • urabialność
 • plastyczność
 • gęstość.

 O tym czy jest prawidłowo wykonana świadczy jej zdolność przylegania do podłoża.

Wyróżniamy zaprawy:

 • cementowe
 • wapienne
 • cementowo- wapienne
 • cementowo- gliniane
 • gipsowe
 • magnezjowe.

Bardzo duże zastosowanie mają nadal zaprawy cementowo – wapienne. Wapno, które jest nadal używane w polskim budownictwie, spełnia doskonale swoje zadanie od kilkuset lat. Budynki są wytrzymałe, bardzo odporne na czynniki atmosferyczne. Wapno, jako spoiwo naturalne, spełnia szereg korzystnych funkcji. Zatrzymuje niezbędną ilość wody w mieszaninie (współczynnik retencji), przez co zwiększa urabialność całej zaprawy, a roboty budowlane przebiegają sprawniej. Na jej wartość wpływa również użyty piasek oraz jego jakość.

Wybierając odpowiednie materiały budowlane Olsztyn budowa Twojego wymarzonego domu jest możliwa!

Zaprawa tynkarska służy do wykańczania ścian jednowarstwowych z betonu komórkowego, ceramiki, ścian trójwarstwowych itp. Zaprawę tynkarską można sporządzić na budowie albo kupić już gotową ze sklepu. Obecnie budowlańcy odchodzą od robienia tego rodzaju mieszaniny, ponieważ wymaga to naprawdę dużej staranności. Zaprawy tynkarskie kupione w sklepie odznaczają się większą przyczepnością, a przez to, wzbogacone są różnymi domieszkami, ich właściwości są lepsze od tych zrobionych własnoręcznie. Tynk spełnia szereg określonych funkcji, do których należą:

 • Zabezpieczenie budynku przed czynnikami atmosferycznymi
 • Wygładzenie powierzchni przed malowaniem, ułożeniem tapety
 • Prawidłowe wyrównanie powierzchni oraz nadanie ścianom prawidłowej kolorystyki

Teraz widzisz jak ważne prawidłowe sporządzenie odpowiedniej zaprawy murarskiej czy tynku.

Odpowiednie materiały budowlane Olsztyn to strzał w dziesiątkę! Postaw na jakość wybieranych towarów. Sklepy Jasam oferują wszystko, co będzie Ci potrzebne do budowy domu. Zapraszamy!

14 Aug 2016
materiały budowlane

materiały budowlane

Czy kiedykolwiek słyszałeś o domach przyszłości? To, co było niemożliwe 50 lat temu, za sprawą stale rozwijającej się techniki, jest możliwe teraz. Kto by pomyślał kiedyś, że komórki staną się nieodzowną częścią naszego życia. Bez nich nie jest możliwa komunikacja osób znajdujących się nawet na różnych krańcach świata. Aplikacje, które są łatwe do ściągnięcia, ułatwiają życie każdego z nas.

To samo jeśli chodzi o nowoczesne domy. Na ich budowę właściciele są w stanie wydać każde pieniądze. Wybierając odpowiednie materiały budowlane, ich budowa jest możliwa.

Pomysł konstrukcji inteligentnych domów narodził się w Stanach Zjednoczonych w latach 70-tych. System zarządzania takim budynkiem, zwany Building Management System (BMS), poprzez zintegrowany system zarządzania znajdującymi się w nim instalacjami, jest w stanie kierować funkcjonowaniem naszych czterech ścian w sposób najbardziej dla nas korzystny. Emisja szkodliwych zanieczyszczeń jest ograniczona do minimum, budynek reaguje na zmiany środowiska. Myślę, że każdy z nas marzy o zamieszkaniu w takim domu.

Są one często zasilane poprzez odnawialne źródła energii, do których można zaliczyć siłę wiatru, promieniowanie słoneczne, opady, geotermię. Używając odpowiednich aplikacji na tablecie albo w telefonie, możemy m.in.:

 1. Kontrolować temperaturę w danych pomieszczeniach
 2. Kontrolować detektory ruchu, które współgrają z oświetleniem w budynku
 3. Sterowanie poprzez użycie naszego głosu różnego rodzaju urządzeniami elektrycznymi w naszym domu
 4. System monitoringu pozwalający nawet na powiadomienie policji w razie pojawienia się niepożądanej osoby w naszym domu
 5. System monitoringu złożony z kamer i czujników, które pozwalają na identyfikację wszystkich osób, które odwiedzają nasz dom.

To tylko niektóre z zalet inteligentnych domów. Ich budowa jest związana z dużo większymi kosztami niż w przypadku zwykłych domów. Jeśli stawiasz na nowoczesną technologię oraz pragniesz przyjaznego dla środowiska lokum , pomyśl czy nie warto zainwestować w przyszłość i zainteresować się budową inteligentnego domu.

Pamiętaj o wyborze materiałów budowlanych w sklepach Jasam! Zapraszamy!

12 Aug 2016
materiały budowlane

materiały budowlane

Materiały budowlane są niezbędne przy budowie domu. Nie jest to czynność łatwa, lekka i przyjemna. Jeśli marzysz o czterech kątach dla Ciebie i Twoich bliskich, szeroki asortyment naszych produktów oraz nasza wykwalifikowana kadra pracowników pomoże Ci wybrać to, co będzie dla będzie najlepsze.

Materiały mogą pochodzić z różnych źródeł. Nie musimy wcale zaopatrywać się u jednego producenta. Szeroki dostęp do Internetu sprawia, że przy wyborze kierujemy się opiniami innych osób, które rozpoczęły albo są w trakcie budowy swojego wymarzonego lokum.

Warto również wchodzić na strony danego producenta i sprawdzać wszystkie certyfikaty, które są przez niego uzyskiwane. Tego rodzaju czynności dają nam pewność, że materiały budowlane są wytrzymałe na działanie czynników atmosferycznych przez długie lata.

Średniej jakości materiały nie dają nam pewności. Tylko jeśli wybierzemy materiały budowlane ze sprawdzonych stron oraz od sprawdzonych dostawców, będziemy pewni, że osiągniemy sukces. Koszty są często przeliczane na metr kwadratowy. Warto zapoznać się z ofertami kilku firm budowlanych, które mają renomę wypracowaną przez lata.

Dobra ekipa jest w stanie pomóc wybrać odpowiednie materiały budowlane jeśli nadal nie mamy pewności po które sięgnąć. Ważna jest zastosowana technologia. Jeśli będzie to budowa domu energooszczędnego, materiały budowlane również muszą odznaczać się najwyższą jakością. Musimy skupić się na parametrach naszych materiałów, nie na ich cenie.

Planując budżet przy budowie domu musimy wziąć pod uwagę zawsze dodatkowe koszty. Jeśli już dokonamy zakupu materiałów pamiętajmy o tym, że zawsze może ich zabraknąć i będzie trzeba dokupić większą albo mniejszą ilość. Oznacza to, że musimy być strategami, a także przewidywać różnego rodzaju opóźnienia w naszej budowie.

Materiały budowlane nie powinny być wystawiane na działanie czynników atmosferycznych. Szczególnie jeśli chodzi o dom w stanie surowym. Budowa, która jest odkładana na lata, nie służy jakości przeprowadzanych prac.

Wybierz materiały budowlane Olsztyn w sklepach Jasam! Różnorodność produktów sprawi, że dokonasz trafnego wyboru. Zapraszamy!