Remont zgodnie z prawem

Materiały budowlane Olsztyn - remont zgodnie z prawem
Materiały budowlane Olsztyn – remont zgodnie z prawem

Pierwszy etap to zakup materiałów budowlanych?

Często przed rozpoczęciem remontu godzinami wybieramy materiały budowlane OlsztynTo bardzo ważny etap remontu, ale nie pierwszy. Czy wiesz, jakie pracę wymagają zdobycia pozwolenia? Znasz różnicę między remontem, rozbudową a przebudową? Sprawdź, jakie remonty należy zgłaszać.

Pojęcia: remont, przebudowa i rozbudowa

Na początku należy zapoznać się z trzema pojęciami budowlanymi ściśle zdefiniowanymi w prawie budowlanym. Remont to roboty budowlane w wybudowanym obiekcie, które polegają na odtworzeniu stanu  pierwotnego (nie mylić z konserwacją). Można zastosować inne materiały budowlane.

Przebudowa to prace, które zmieniają parametry użytkowe lub techniczne w wybudowanym obiekcie, ale bez zmiany parametrów charakterystycznych, np. wysokości, grubości, szerokości czy liczby kondygnacji.

No i ostatnia jest rozbudowa, czyli zmiana parametrów wybudowanego obiektu w tym parametrów charakterystycznych. Przykład: wyburzenie lub postawienie ścianki działowej to przebudowa, a dobudowanie piętra to już rozbudowa.

Zgłoszenie czy pozwolenie?

Niektóre prace wymagają jedynie zgłoszenie w starostwie lub urzędzie miasta. Niestety są roboty, które wymagają uzyskania pozwolenia.

Zgłoszenia – określ rodzaj, zakres, sposób wykonania. Dołącz również oświadczenie o prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane. Jeśli w ciągu 30 dni organ nie zgłosi sprzeciwu lub nie wyda innej decyzji, można rozpocząć prace. Roboty, które wymagają zgłoszenia to np.

  • zmiana pokrycia dachowego,
  • ocieplanie od zewnątrz domu o wysokości od 12 do 25 m,
  • budowa ogrodzenia o wysokości przekraczającej 2,2 m,
  • adaptacja poddasza i piwnicy na cele mieszkaniowe,
  • tynkowanie wnętrz,
  • remont lub modernizacja kotłowni.

Pozwolenia – do starostwa lub urzędu miasta należy złożyć wniosek i dołączyć 4 kopie projektu z opiniami, uzgodnieniami i wymaganymi zezwoleniami. Autor projektu musi dostarczyć również zaświadczenie, że należy do izby samorządu zawodowego projektantów. Postępowanie trwa około miesiąca lub dwóch. Ważność wydanego pozwolenia to 3 lata. W tym czasie musimy rozpocząć prace, a o terminie robót nie później niż na 7 dni przed trzeba poinformować powiatowego inspektora nadzoru budowlanego. Pozwolenia wymagają, np. wymiana lub wzmocnienie więźby dachowej, adaptacja poddasza lub piwnicy z rozbudową lub przebudową, zamurowanie okna lub drzwi, dodanie nowego okna, wzmocnienie fundamentów.