Materiał lekki i łatwy w obróbce

Jedną z ważnych właściwości betonu komórkowego jest jego mały ciężar objętościowy. Ta lekkość pozwala na używanie go do adaptacji wcześniej budowanych pomieszczeń, np. zabudowy poddaszy i strychów. Niewielka waga elementów z betonu komórkowego jest istotna także dlatego, że większość prac murarskich wykonywana jest ręcznie.

Bloczki i płytki z tego materiału możemy dowolnie obrabiać przy użyciu najprostszych narzędzi: przycinać za pomocą piły ręcznej lub taśmowej, wiercić w nich otwory i wykonywać wyżłobienia pod instalacje elektryczne i wodno-kanalizacyjne. Przyśpiesza to postęp prac na budowie. Szczególnie łatwe jest wznoszenie murów z elementów z uchwytem montażowym łączonych na pióro-wpust.

Budowanie w systemie H+H pozwala ograniczyć do minimum czas wymurowania domu, ponieważ wszystkie elementy wykonane są z materiału jednorodnego i łatwego w obróbce. Czas murowania jest krótszy również dlatego, że na 1 mkw. muru zużywamy tylko 7 bloczków. Stosowanie gotowych belek nadprożowych dodatkowo skraca czas murowania oraz eliminuje przerwy technologiczne konieczne dla wiązania i twardnienia betonu w przypadku nadproży tradycyjnych.